WWW.EKOPAKASKLEP.PL

I. INFORMACJE OGÓLNE

Sprzedawcą towarów jest WWW.EKOPAKASKLEP.PL, Bineko – Anna Biniaś, z numerem identyfikacji podatkowej NIP 946-263-20-12

II. REGULAMIN

Firma Bineko – Anna Biniaś realizuje sprzedaż i dostawę towarów prezentowanych w sklepie internetowym www.ekopakasklep.pl nazywanym w dalszej części regulaminu Sklep, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

III. SKLEP INTERNETOWY

 1. Do korzystania z usług oferowanych przez WWW.ekopakasklep.pl Klient powinien posiadać:
  1. platformę sprzętową umożliwiającą dostęp do Internetu i wyświetlanie obrazów w rozdzielczości przynajmniej 1024×768 i 256 kolorach
  1. dostęp do Internetu z przeglądarką internetową (min. Internet Explorer 8, Firefox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari, Edge) z włączoną obsługą JavaSript
  1. aktywne konto poczty elektronicznej
  1. numer telefonu służący do kontaktu z pracownikami Sklepu
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta, o której mowa w pkt. 1.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na sprzętach używanych przez Klienta, jak również za niemożność korzystania z usług oferowanych Sklep z powodu awarii, przerw technicznych, braku prądu, itp.

IV. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. W celu prezentacji Klientowi oferty sklepu właściwej dla jego miejsca przewidywanej dostawy korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe po wprowadzeniu kodu pocztowego właściwego dla miejsca realizacji dostawy dla Klienta.
 2. Składanie zamówień w sklepie internetowym jest możliwe po wcześniejszym zarejestrowaniu przeprowadzonym zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3 – 5.
 3. W sklepie internetowym mogą zarejestrować się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 4. Rejestracja jest możliwa przed rozpoczęciem przygotowywania zamówienia jak również po skompletowaniu zamówienia a przed jego ostatecznym potwierdzeniem przez Klienta.
 5. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza, utworzeniu własnego loginu i hasła a także akceptacji Polityki Prywatności www.ekopakasklep.pl oraz niniejszego regulaminu, które są dostępne na stronie www.ekopakasklep.pl
 6. W przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie rzetelności danych przedstawionych przez Klienta w trakcie procesu rejestracji Sklep zastrzega sobie prawo do zawieszenia aktywacji założonego konta. Klient zostanie powiadomiony o zawieszeniu konta oraz przyczynach zawieszenia.
 7. Klient ma możliwość do wprowadzenia zmian i poprawek do danych wprowadzonych w trakcie procesu rejestracji.

V. PROGRAM KARTY PODARUNKOWEJ

 1. W ramach Programu Lojalnościowego za czynności określone w niniejszym Regulaminie Klientom Sklepu zostaną przyznane rabaty.
 2. Uczestnikiem Programu może być każdy klient, który posiada Konto w Sklepie
 3. Przyznawanie naklejek
  1. Żeby zdobyć jedną naklejkę należy dokonać zakupów na kwotę 100zł na stronie WWW.ekopakasklep.pl, aby zdobyć dwie naklejki należy dokonać zakupów na kwotę 200zł, itd.
  1. Żeby zgłosić chęć otrzymania Karty Podarunkowej należy przy składaniu zamówienia w uwagach do zamówienia napisać PROSZĘ O KARTĘ PODARUNKOWĄ.
  1. Żeby zrealizować RABAT z karty podarunkowej należy przesłać w wybranej przez siebie formie zdjęcie karty z naklejkami i widocznym numerem karty podarunkowej.
   1. Po otrzymaniu przez Sklep zdjęcia Karty Podarunkowej otrzyma Klient kod rabatowy, który należy wpisać przy następnym zamówieniu
   1. 6 naklejek = 15 złotych rabatu na zakupy w Sklepie
  1. Naklejki dla posiadaczy Karty Podarunkowej będziemy wysyłać w paczkach

Czas na wykorzystanie Karty Podarunkowej to 30 czerwiec 2020r.

 • Organizatorem zabawy jest www.ekopakasklep.pl

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep realizuje zakupy na podstawie odbierania produktów bezpośrednio od producentów i dostarczania ich do Klienta
 2. Sklep  prowadzi sprzedaż towarów na terenie oznaczonym na stronie internetowej Sklepu w zakładce Gdzie dostarczamy? Dostępność towarów dla Klienta jest określana na podstawie podanego kodu pocztowego miejsca dostawy.
 3. Dostawa produktów do Klientów realizowana przez Sklep odbywa się z wykorzystaniem transportu własnego Sklepu lub firm transportowych, specjalizujących się w przewożeniu towarów chłodniczych
 4. Zamówienia przewidziane do realizacji z wykorzystaniem transportu własnego Sklepu zostaną dostarczone w terminie wyznaczonym przez Sklep

VII. TOWARY

 1. Informacje przedstawione na stronie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Informacje przedstawione na stronie Sklep (w tym w szczególności opis, skład, waga) pochodzą od producentów towarów. Sklep sugeruje zapoznanie się Klienta z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu towaru.
 3. Ceny towarów oraz koszty dostawy przedstawione na stronie internetowej Sklepu dla osób fizycznych są cenami brutto (tj. zawierają podatek od towarów i usług) i są wyrażone w złotych polskich.
 4. Ceny towarów przedstawione na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztów dodatkowych związanych z realizacją Zamówienia, które opisane są w niniejszym Regulaminie.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zamówienia złożone przed wprowadzeniem w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnej czy wyprzedaży a realizowane po ich wprowadzeniu realizowane na warunkach dotychczasowych.
 6. Dokłada się należytej staranności, aby oferta towarów umieszczona na stronie www.ekopakasklep.pl jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości, jednakże pomimo takich wysiłków możliwe jest występowanie różnic pomiędzy wyglądem towaru na zdjęciu zamieszczonym na stronie www.ekopakasklep.pl lub jego opisem, a rzeczywistością, również z przyczyn technicznych lub funkcjonalności urządzeń, którymi Sprzedający lub Klient posługują się przy korzystaniu i obsłudze strony www.ekopakasklep.pl.

VIII. ZAMÓWIENIA KLIENTA

 1. Klient składa ofertę zakupu towaru wybierając towary oferowane na stronie internetowej www.ekopakasklep.pl
 2. Wybranie danego towaru odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”.
 3. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 4. Wyłącznie Klient zalogowany ma możliwość złożenia oferty zakupu towaru.
 5. Sklep nie realizuje zamówień o wartości mniejszej niż 100 zł w przypadku dostaw realizowanych transportem własnym/ firma transportową.
 6. Dostarczenie zamówienia Klienta realizowane transportem ekoPaki/ firmy transportowej na terenie miejscowości wymienionych poniżej wiąże się z następującymi kosztami:
  1. do Klientów, którzy wskazali adres dostawy w GDYNI, GDAŃSKU, SOPOCIE, BYDGOSZCZY, KOSZALINIE TORUNIU, ŚWINOUJŚCIU i okolic tych miast do 15km koszt dostawy wynosi:
   1. za zakupy o wartości od 100 zł do 199,99 zł koszt dostawy wynosi 15 zł
   1. za zakupy o wartości od 200 zł koszt dostawy wynosi 0,00 zł
 7. Wartość zamówień kilku Klientów dokonanych na ten sam adres ulega sumowaniu.
 8. Podczas akceptacji składania oferty zakupu towarów Klient płaci przelewem na konto NEST BANK
 9. Przyjęcie oferty Klienta na zakup towarów przez Sklep. jest potwierdzane e-mailem wysłanym na adres poczty elektronicznej Klienta wskazanym w jego danych rejestracyjnych. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta e-maila o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 10. W przypadku braku zamówionego przez Klienta towaru, Sklep zrealizuje dyspozycję klienta dotyczącą postępowania w przypadku braku towarów, która została wyrażona podczas składania zamówienia. W przypadku braku zgody Klienta na realizację Zamówienia w innej formie tj. zamianę towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie zamówienie zostanie anulowane lub za zgodą Klienta pomniejszone o brakujący towar.
 11. Niezależnie od postanowień pkt. 11 Sklep może odstąpić od realizacji zamówienia, bez oferowania towaru zamienne, gdy ilość towaru zamówionego przez klientów przekracza dostępną ilość towaru i brak jest towaru o zbliżonych właściwościach i cenie.. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji klienci są informowanie w drodze mailowej na adres wskazany podczas składania zamówienia.
 12. Niezależnie od postanowień rozdziału X Klientowi przysługuje prawo do anulowania lub zmiany zamówienia.
  1. Zamówienie można zmienić pod warunkiem, że informacja o zmianie zamówienia zostanie przekazana do Sklepu wyłącznie za pośrednictwem strony www.ekopakasklep.pl  w terminie wskazanym dla danego zamówienia w zakładce ‘Panel klienta.
  1. Zamówienie można anulować pod warunkiem, że informacja o anulowaniu zamówienia zostanie przekazana do Sklepu wyłącznie za pośrednictwem strony www.ekopakasklep.pl lub poczty e-mail na adres: dostawa.bineko@int.pl
 13. Do każdego zamówienia Sklep wystawi klientowi paragon.

XI. NIEDOPŁATY I NADPŁATY

 1. W ofercie Sklepu znajdują się towary np. sery (oznaczone jako towar o zmiennej wadze/szacunkowej wadze), w przypadku których rzeczywista waga towaru dostarczonego do Klienta może różnić się od wagi towaru podanej na stronie www.ekopakasklep.pl o +/- 30%.
 2. Klient zamawiając towar o zmiennej wadze akceptuje ostateczną wartość dostarczanego produktu, która jest uwidoczniona na dokumencie fiskalnym potwierdzającym dokonanie sprzedaży.
 3. W przypadku wystąpienia sytuacji gdy:
  1. składając ofertę zakupu towarów Klient dokona jednocześnie przedpłaty a kwota wpłacona jest niższa niż niż wartość która została określona na dokumencie fiskalnym potwierdzającym dokonanie sprzedaży Klient zobowiązuje się do dopłaty różnicy kwot gotówką bądź kartą płatniczą podczas odbioru zamówienia.
  1. Klient anuluje, zgodnie z postanowieniami pkt VII.16, swoje uprzednio opłacone zamówienie Sklep,  dokonuje pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w taki sam sposób w jaki została dokonana zapłata.
  1. Sklep zgodnie z zapisami Regulaminu Sklep dokonuje Klientowi zwrotu wpłaconej kwoty w taki sam sposób w jaki została dokonana zapłata.

XII. REKLAMACJE I ZWROTY TOWARÓW

 1. Klient ma możliwość zapoznania się z dostarczonym towarem przy jego dostawie przed odbiorem.
 2. Zasady rozpatrywania reklamacji Klienta określają obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności kodeksu cywilnego (art. 556 i następne).
 3. Reklamacje można składać:
  1. Poprzez wysłanie wiadomości na adres dostawa.bineko@int.pl
 4. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących uczestnictwa w Programie Karty podarunkowej lub przyznanego rabatu prosimy zgłaszać za pomocą wysłania wiadomości na adres dostawa.bineko@int.pl Sklep rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni od daty jej otrzymania.

XIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny składając sprzedawcy.  jednoznaczne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia zamówienia Klientowi.
 2. Prawo do odstąpienie od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia są wymienione w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 Prawa konsumenta, a w szczególności:
  1. rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności spożycia;
  1. rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą a klient zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia poinformowania sprzedawcy – Sklepu do zwrotu otrzymanego Towaru
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca – Sklep w terminie 14 dni dokona zwrotu pieniędzy Klientowi w taki sam sposób w jaki została dokonana zapłata za dostarczony towar , chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.